PhDr. Renata Melicheríková, klinický psychológ

PhDr. Renata Melicheríková, klinický psychológ

Poskytované služby

Vyšetrenia, na doporučenie lekára, hradené zdravotnou poisťovňou:

 • deti s výchovnými alebo výukovými problémami, s problémami v správaní doma alebo v škole
 • deti s úzkostnými poruchami, s adaptačnými problémami (v záťaži, v zložitej rodinnej situácii…)
 • deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • dospelí, ktorí potrebujú vyšetrenie na doporučenie sociálnej poisťovne alebo odborníka (neurológa, psychiatra, obvodného lekára…)
 • dospelí s adaptačnými problémami v zložitých životných situáciách, po traumatizácii a pod.
 • dospelí s rôznymi druhmi psychických porúch (úzkostné, depresívne poruchy a pod.)
 • terapie vyššie uvedených porúch

Vyšetrenia, nehradené poisťovňou (viď cenník)

 • dopravno-psychologické vyšetrenia
 • vyšetrenia na vlastnú žiadosť klienta, spadajúce mimo rámca zdravotnej starostlivosti
 • posúdenie psychickej spôsobilosti pre prácu v SBS, držbu zbrojného pasu
 • tréningy pozornosti u detí