PhDr. Renata Melicheríková, klinický psychológ

PhDr. Renata Melicheríková, klinický psychológ

Vzdelanie

Mám ukončené štúdium na Filozofickej fakulte UK Bratislava v r.  1986, odbor psychológia. V r. 1988 rigorózne skúšky so získaním titulu PhDr. Od začiatku- hneď po nástupe do školy- som nastúpila do zdravotníctva, prvé necelé tri roky ako psychologička v detskom domove a detských jasliach, potom ako psychologička na detskom a neurologickom oddelení nemocnice.

Počas jednej z materských dovoleniek som absolvovala skúšku pre prácu v zdravotníctve na vtedajšom Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a zdravotníkov v Bratislave. Odborné vzdelanie som si intenzívnejšie začala doplňovať až po dvoch materských dovolenkách: jednalo sa spočiatku o krátkodobé- jedno až trojdňové vzdelávacie akcie (napr. kurz progresívnej svalovej relaxácie, kurz hypnózy, kurz o práci s autistickými deťmi, kurz týkajúci sa práce s diagnostickou metódou Rorschachov projektívny tes ,využitie EMDR…a mnoho ďalších…).

Dlhodobejšie vzdelávanie v oblasti psychoterapie som absolvovala prostredníctvom štvorročného terapeutického výcviku v kognitívne – behaviorálnej terapii. V r. 2007 som získala licenciu pre certifikovanú pracovnú činnosť v oblasti psychoterapia. Následne opäť krátkodobé vzdelávacie aktivity, už aj v roli školiteľa- so zameraním na problematiku ADHD u detí. Aktuálne som ukončila a získala licenciu pre certifikovanú pracovnú činnosť v oblasti dopravnej psychológie.

Som členkou Slovenskej komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.